Okù ìkpè

Okù Ìkpè wa

Ìgbá ìwé : 18 Igbó Ìdàáshà

Ìgbá ìwé olíná : info@idaasha.org

Site web : www.idaasha.org

Alákóso ilé ishɛ́ ɔ́

HOUNDOTE Michel Mawulolo

Tél : (00229) 95314599 (WhatSapp)

Mail : michel_houndote@wycliffebenin.org

Olórí ɛgbɛ́

Rev. Pasteur TOSSAH Kodjori Dieudonné

Tél : (00229) 60211147

Àmì Ìlɔsíwájú Èdè Ìdàáshà
Partager