Èkábɔ̀

Òkè ìdàáshà an

Èkábɔ̀ líìtá okù Ìlɔsíwájú Èdè Ìdàáshà

 

 


 

Emplacement

 


 

Verset du jour

Saráà léfùn, shí ó bí ɔma olokìnrin fí Abrahámù lírè yèé Ɔlɔ́run wí ɔ́ pɛ́pɛ́pɛ́. Iwun jí bɛ́ɛ̀ ítán shí Abrahámù sɛ̀ ti gbárígbó si.

Ìwé ìkpìlɛ̀ ayé 21.2
Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.