Èkábɔ̀

Òkè ìdàáshà an

Èkábɔ̀ líìtá okù Ìlɔsíwájú Èdè Ìdàáshà

 

 


 

Emplacement

 


 

Verset du jour

Bójí ò she iwun rere, inú ɛ ɛ kó dùn, àmá bójí o kò she iwun rere, ɛ̀shɛ̀ ti gándɛ si láunkpànnà ɛ, shí ó wà shɔ́ ɛ, o ko máa bi.»

Ìwé ìkpìlɛ̀ ayé 4.7
Partager