Èkábɔ̀

Òkè ìdàáshà an

Èkábɔ̀ líìtá okù Ìlɔsíwájú Èdè Ìdàáshà

 

 


 

Emplacement

 


 

Verset du jour

Abrámù lí ìkara lá Olúwa. Iwun yèé she shí Olúwa kà ú kún ní ó jí ɔlɔ́gangan ɔ́ nì.

Ìwé ìkpìlɛ̀ ayé 15.6
Partager